Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

KHÓA HỌC NỔI BẬT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chương trình học qua thực tiễn sẽ giúp học viên giải quyết những vấn đề đang gặp khó khăn trong doanh nghiệp, mỗi chuyên đề sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kế toán trưởng không hề đơn giản, yêu cầu nhiều trách nhiệm, kỹ năng, phẩm chất. Nhưng dù bạn có đang ở vị trí nào đi chăng nữa thì cũng hãy làm tốt vai trò của mình, cống hiến xứng đáng cho doanh nghiệp

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội; giúp Cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn

Các thành tựu trung tâm

Ở đây bạn có thể xem lại một số số liệu thống kê về Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ – CPA của chúng tôi

Số lượt truy cập website
Tổng số lớp đã mở
Học viên đã đăng ký

GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

  • Hơn 100 giảng viên là các doanh nhân uy tín, diễn giả, chuyên gia hàng đầu trực tiếp tham gia giảng dạy.
  • Hơn 65.000 học viên là các Giám đốc, nhà quản lý, chuyên viên đã tin tưởng đồng hành hơn 10 năm qua.
  • Cung cấp chương trình huấn luyện chuyên biệt được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

cảm nhận học viên

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

Đơn vị Đối tÁC