Khóa học Kế toán trưởng

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

tại sao bạn tham dự khóa học này

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng phụ trách tất cả các nhân viên kế toán như Kế toán tài chính; Kế toán quản trị; Kế toán tổng hợp; Kế toán chi tiết.

Người được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng phải có qua lớp và có chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH.

Kế toán không Chỉ đơn thuần Là ghi Chép sổ Sách, Toàn bộ Câu chuyện Kinh doanh và những Bí mật của Công ty đều có thể Tìm thấy Được ở Bộ phận Kế toán. Không giống như những lớp đào tạo kế toán trưởng lấy chứng chỉ. Ở đây chúng tôi không coi trọng việc học chỉ để lấy chứng chỉ. Tôi cũng không thích những file excel, template, quy trình có sẵn được chia sẻ tràn lan trên mạng và những file data dữ liệu hằng hà sa số được chất đầy qua năm tháng. Phương pháp giảng dạy của tôi được đúc kết qua thời gian thực tế làm kế toán trưởng và giám đốc tài chính. Khoá học này cô đọng những kiến thức, kỹ năng và tố chất để trở thành kế toán trưởng thực thụ

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH11 ngày 20/11/2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT – BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTC (thay thế Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ) về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số: 10199/BTC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ CPA – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng với các thông tin chi tiết như sau:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

(Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp)

 

STT

Nội dung

Ban giảng viên

1

Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước – Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

LS ThS Trần Ngọc Nam

2

Pháp luật về thuế và báo cáo thuế – Luật kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò kế toán trưởng

LS ThS Trần Ngọc Nam

ThS Trần Minh Tân

3

Quản lý tài chính doanh nghiệp – Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và TCTC

Pgs TS Phan Đức Dũng

4

Kế toán tài chính  doanh nghiệp

Pgs TS Phan Đức Dũng

5

Tổ chức Kế toán quản trị

Pgs TS Phan Đức Dũng

6

Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DN

Pgs TS Phan Đức Dũng

7

Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSN

LS ThS Trần Ngọc Nam

TS Nguyễn Duy Minh

2

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

TS Nguyễn Duy Minh

3

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng KP NSNN. Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua KBNN – hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc.

TS Nguyễn Duy Minh

4

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

TS Nguyễn Duy Minh

7

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSN. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN

TS Nguyễn Duy Minh

LS ThS Trần Ngọc Nam

 

 • Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức. Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
 • Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
 • Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
 • Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
 • Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
 • Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư
 • Những người có đủ tiêu chuẩn theo  “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…
 • Những người hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán.
 • Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán đã có thâm niên công tác kế toán thực tế trên 2 năm đối với đại học và 3 năm đối với trung cấp và cao đẳng (tính từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp).
 • Các đối tượng khác chưa đủ các điều kiện trên có nhu cầu nâng cao kiến thức cũng được xem xét tham dự khóa học liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

HỌC PHÍ

3.000.000đ/học viên

THỜI GIAN

Khai giảng: 25/03/23
Thời gian: Mỗi tuần học 2 buổi vào Thứ 7 và CN
Hình thức học: Trực tuyến

CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ theo quy định của Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Bắt đầu thành công lớn của bạn bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

Hotline: 090.383.6326

cảm nhận học viên

Đơn vị Đối tÁC

Contact Me on Zalo