Khóa học Kế toán trưởng

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

tại sao bạn tham dự khóa học này

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng phụ trách tất cả các nhân viên kế toán như Kế toán tài chính; Kế toán quản trị; Kế toán tổng hợp; Kế toán chi tiết.

Người được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng phải có qua lớp và có chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH.

Kế toán không Chỉ đơn thuần Là ghi Chép sổ Sách, Toàn bộ Câu chuyện Kinh doanh và những Bí mật của Công ty đều có thể Tìm thấy Được ở Bộ phận Kế toán. Không giống như những lớp đào tạo kế toán trưởng lấy chứng chỉ. Ở đây chúng tôi không coi trọng việc học chỉ để lấy chứng chỉ. Tôi cũng không thích những file excel, template, quy trình có sẵn được chia sẻ tràn lan trên mạng và những file data dữ liệu hằng hà sa số được chất đầy qua năm tháng. Phương pháp giảng dạy của tôi được đúc kết qua thời gian thực tế làm kế toán trưởng và giám đốc tài chính. Khoá học này cô đọng những kiến thức, kỹ năng và tố chất để trở thành kế toán trưởng thực thụ

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

Người đứng đầu bộ máy kế toán đó là kế toán trưởng. Trong khi công tác kế toán chính là một công cụ để quản lý kinh tế tài chính. Quy mô sản xuất kinh doanh của  tổ chức , doanh nghiệp càng lớn và phát triển thì nội dung công tác kế toán càng mở rộng và càng quan trọng, và vị trí , vai trò của kế toán càng được nâng cao. Khi đó trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu bộ máy kế toán của tổ chức hay doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Chính vì lẽ đó nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng cho tổ chức hay doanh ngiệp của mình là bắt buộc phải có, Với quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng thì nhu cầu nhân sự cho kế toán trưởng  vô cùng lớn.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ BAN GIẢNG VIÊN

Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

STTNội dungBan giảng viên
1–       Pháp luật kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.LS ThS. Lê Minh Nhựt

ThS Trần Ngọc Nam

2–       Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước.ThS Phan Thị Thúy Ngọc

ThS Lê Thị Thạch Hoa

3–       Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nướcTS Phan Đức Dũng

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

4–       Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.TS Phan Đức Dũng

ThS Lê Thị Thạch Hoa

5–       Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng.TS Phan Đức Dũng

ThS Trần Ngọc Nam

6–       Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc.ThS Lê Thị Thạch Hoa ThS Phan Thị Thúy Ngọc
7–       Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.ThS Lê Thị Thạch Hoa ThS Phan Thị Thúy Ngọc
8–       Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị HCSNThS Lê Thị Thạch Hoa
9–       Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNNThS Trần Ngọc Nam

ThS Phan Thị Thúy Ngọc

10–       Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị HCSNTS Phan Đức Dũng

ThS Huỳnh Thiện Ngôn

 Ôn tập và kiểm tra 

Chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp

STTNội dungBan giảng viên
1Pháp luật liên quan đến doanh nghiệpLS ThS. Lê Minh Nhựt
2Quản lý tài chính doanh nghiệpTS Lê Xuân Quang
3Pháp luật về thuếTS Phan Hiển Minh
4Thẩm định dự án đầu tưThS Nguyễn Trần Huy
5Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chínhTS Phan Đức Dũng
6Pháp luật kế toánTS Phan Đức Dũng
7Tổ chức công tác kế toán và vai trò KTT trong DN
8Kế toán tài chính  doanh nghiệpThS Phan Thị Thúy Ngọc
9Tổ chức Kế toán quản trịThS Nguyễn Bảo Linh
10Báo cáo tài chính  và Phân tích tài chính DNThS Nguyễn Văn Bân
11Kiểm toán và Kiểm toán báo cáo tài chính DNThS Huỳnh Thiện Ngôn
 Ôn tập và thi phần II
 • Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán & vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp hay một tổ chức. Cơ sở lý luận và ý tưởng nền tảng trong luật kế toán Việt Nam trên cơ sở cải tổ theo hướng hội nhập với các thông lệ kế toán quốc tế.
 • Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính. Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán.
 • Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế.
 • Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
 • Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp.
 • Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư
 • Những người có đủ tiêu chuẩn theo  “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…
 • Những người hành nghề kế toán theo quy định của Pháp luật kế toán.
 • Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán đã có thâm niên công tác kế toán thực tế trên 2 năm đối với đại học và 3 năm đối với trung cấp và cao đẳng (tính từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp).
 • Các đối tượng khác chưa đủ các điều kiện trên có nhu cầu nâng cao kiến thức cũng được xem xét tham dự khóa học liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm.
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

HỌC PHÍ

2.000.000đ/học viên

THỜI GIAN

Khai giảng: 04/2020
Thời gian: Mỗi tuần học vào Tối thứ 2-4-6
Tối từ 18h00 đến 21h00

CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ theo quy định của Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Bắt đầu thành công lớn của bạn bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

Hotline: 090.383.6326

cảm nhận học viên

Đơn vị Đối tÁC