Khóa học Quản lý tòa nhà

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

tại sao bạn tham dự khóa học này

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD vào ngày 30/12/2015, có hiệu lực thi hành từ 15/02/2016 Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý toà nhà (thay thế cho Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011). Thông tư này quy định các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý toà nhà – Quản lý chung cư theo quy định tại Điều 105 của Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 & các thành viên Ban quản trị chung cư trên cả nước sẽ phải tham dự khóa học để được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ,nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư.

Với mục đích giúp cho các cá nhân cũng như tổ chức cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Trung tâm là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên được Bộ Xây dựng công nhận, tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý toà nhà dành cho thành viên ban quản lý & ban quản trị chung cư.

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC QUẢN LÝ TOÀ NHÀ:

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ – chuyên viên quản lý tòa nhà phải thực hiện, bao gồm:

 • Quản lý nhân lực: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng về Quản trị nhân lực: sơ đồ tổ chức, bố trí nhân sự trong quản lý toà nhà. Cụ thể gồm các chuyên đề về quản trị nhân lực, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, thiết lập sổ tay hướng dẫn nhân viên
 • Vận hành và quản lý tài sản: Giới thiệu quản lý tòa nhà từ giai đoạn tiền khai trương đến giai đoạn vận hành. Cụ thể gồm các chuyên đề: Quản lý tiền khai trương; Quản lý các hoạt động; Thiết lập hệ thống quy trình vận hành tòa nhà (SOP – Standard Operation Procedures).
 • Quản lý tài chính: Bao gồm các chuyên đề: Thiết lập hệ thống tổ chức công tác kế toán phục vụ quản lý toà nhà; Phương pháp thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí hoạt động; Theo dõi và quản lý thanh toán; Dự báo và kiểm soát chi phí hoạt động; Báo cáo tài chính..
 • Quản lý khách hàngBao gồm các chuyên đề: Công tác chăm sóc khách hàng; Quản lý hợp đồng khách thuê; Sổ tay khách hàng..
 • Quản lý rủi ro: Bao gồm các chuyên đề: Quản lý công tác an ninh; Quản lý kỹ thuật tòa nhà; Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công cộng.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Khóa học Quản lý toà nhà được thiết kế theo hướng ứng dụng, học viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp trên tinh thần thảo luận chuyên đề, kỳ vọng đạt được kiến thức và kỹ năng

 • Năng lực tư duy: Kiến thức cơ bản và khả năng quản trị của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai trong tình thế luôn thay đổi, thị trường biến động;
 • Kiến thức quản trị: Đầu tư, tài chính, kế toán, chi phí, nhân sự, sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiếp thị;
 • Kỹ năng điều hành: Lãnh đạo và ra quyết định, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, điều hành cuộc họp, kỹ năng thuyết trình, giải quyết xung đột, quan hệ và chăm sóc khách hàng, và quan hệ công chúng (PR).

HỌC PHÍ

5.500.000đ/học viên
(Liên hệ ngay: 08.1347.2222 để nhận mức Ưu đãi học phí tốt nhất)

THỜI GIAN

Khai giảng: 15/04/24
Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6 (T3 -T5)
Từ 18h00 đến 21h00

HỌC TẠI

Số 04, Tú Xương, P.7, Quận 3, TP.HCM

CHỨNG CHỈ

Sau khi Kết thúc được Cấp 02 chứng chỉ:
1. Giám đốc Quản lý tòa nhà
2. Quản lý vận hành chung cư
(Theo thông tư 10/TT-BXD)

KHOÁ HỌC QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

Chương trình đào tạo xoay quanh 05 lĩnh vực mà cán bộ – chuyên viên quản lý tòa nhà phải thực hiện, bao gồm:

 • Quản lý nhân lực: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng về Quản trị nhân lực: sơ đồ tổ chức, bố trí nhân sự trong quản lý cao ốc. Cụ thể gồm các chuyên đề về quản trị nhân lực, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, thiết lập sổ tay hướng dẫn nhân viên
 • Vận hành và quản lý tài sản: Giới thiệu quản lý tòa nhà từ giai đoạn tiền khai trương đến giai đoạn vận hành. Cụ thể gồm các chuyên đề: Quản lý tiền khai trương; Quản lý các hoạt động; Thiết lập hệ thống quy trình vận hành tòa nhà (SOP – Standard Operation Procedures).
 • Quản lý tài chính: Bao gồm các chuyên đề: Thiết lập hệ thống tổ chức công tác kế toán phục vụ quản lý toà nhà; Phương pháp thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí hoạt động; Theo dõi và quản lý thanh toán; Dự báo và kiểm soát chi phí hoạt động; Báo cáo tài chính..
 • Quản lý khách hàngBao gồm các chuyên đề: Công tác chăm sóc khách hàng; Quản lý hợp đồng khách thuê; Sổ tay khách hàng..
 • Quản lý rủi ro: Bao gồm các chuyên đề: Quản lý công tác an ninh; Quản lý kỹ thuật tòa nhà; Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công cộng.
 • Các giám đốc, trưởng phòng, nhà quản lý các công ty sản xuất, thương mại dịch vụ…có mong muốn cải thiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Cán bộ quản lý văn phòng, kế hoạch của các công ty.
 • Cán bộ kinh doanh – tiếp thị, các nhân viên bán hàng – tiếp thị.
 • Các bạn hiện có mong muốn khởi nghiệp kinh doanh.
 •  

NỘI DUNG KHOÁ HỌC QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

STTNội dung
01

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

(Kiến thứ cơ sở của Chương trình Quản lý vận hành nhà chung cư)

§  Kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan.

§  Kiến thức pháp luật về quản lý chất lượng, quản lý vận hành nhà chung cư.

§  Tổng quan về công tác quản lý tòa nhà

02

I.            NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

§  Tổng quát về quản trị nhân lực (mục tiêu, nội dung, các triết lý)

§  Sơ đồ tổ chức và cấu trúc nhân sự một đơn vị quản lý tòa nhà:

–                  Chức năng nhiệm vụ, quy trình làm việc của các bộ phận

–                  Ban quản lý, kỹ thuật, lễ tân, kế toán và chăm sóc khách hàng.

§  Tuyển chọn và đào tạo nhân viên:

–         Chính sách, quy trình, phương pháp phỏng vấn;

–         Vấn đề hội nhập người mới.

§  Sổ tay hướng dẫn nhân viên:

–         Bảng mô tả công việc;

–         Hướng dẫn quy trình tiêu chuẩn cho mỗi bộ phận của một đơn vị quản lý tòa nhà.

§  Hoạch định và quản lý hệ thống lương thưởng

03

II.          NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ VỀ VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

(Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư)

Chuyên đề 1: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì nhà và hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước trong và ngoài nhà chung cư

Chuyên đề 2: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

Chuyên đề 3: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì thang máy trong nhà chung cư

Chuyên đề 4: Quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC); về an toàn PCCC; về bảo vệ, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư

Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh, môi trường, cảnh quan của nhà chung cư

§  Quản lý tiền khai trương:

–         Kiểm tra các trang thiết bị: hệ thống M&E, PCCC, điện, nước, CCTV (Closed-circuit television);

–         Soạn thảo nội quy họat động;

–         Soạn thảo quy trình bàn giao;

–         Công tác chuẩn bị khai trương.

§  Thiết lập hệ thống các quy trình vận hành tòa nhà (SOP – Standard Operation Procedures):

–         Các quy định và nội quy tiêu chuẩn: khu văn phòng, khu bán lẻ, khu căn hộ, bộ phận bảo vệ, vệ sinh, các nhà thầu thi công nội thất;

–         Các thủ tục vận hành tòa nhà;

–         Các quy định hành động đối phó trong các trường hợp khẩn cấp;

–         Phương án và kế hoạch tiêu chuẩn về PCCC, diễn tập PCCC, thoát hiểm;

–         Quy trình kiểm tra các quy định;

§  Công tác quản lý hệ thống kỹ thuật:

–         Máy phát điện, hệ thống điện, bơm nước, PCCC, CCTV, thang máy, cấp thoát nước, điện thoại nội bộ, chiếu sáng, mạng nội bộ, cấu trúc tòa nhà;

–         Kiểm tra, đánh giá hệ thống kỹ thuật; Kiểm tra và sửa chữa định kỳ;

–         Kế hoạch mua sắm thiết bị vật tư; Lập kế hoạch để duy trì các dịch vụ chung;

–         Lịch trình làm việc của nhân viên kỹ thuật;

§  Quản lý tiện tích của tòa nhà:

–         Hệ thống truyền hình cáp

–         Hệ thống viễn thông, internet, Hệ thống CCTV

–         Bãi giữ xe

§  Quản lý nhà cung ứng dịch vụ: lập kế hoạch thực hiện, quy trình tuyển chọn nhà thầu các dịch vụ

–         Bảo hiểm tòa nhà;

–         Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ vệ sinh; Dịch vụ cây cảnh.

04

III.               NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

§  Thiết lập hệ thống tổ chức công tác kế toán

§  Phương pháp thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí hoạt động:

–         Xác định kế hoạch và yêu cần thiết trong tương lai để vận hành tòa nhà;

–         Xác định chi phí và nguồn thu cần thiết hàng năm cho tòa nhà và từng khách hàng;

–         Kế hoạch chi phí sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ;

–         Xây dựng doanh thu và dòng ngân lưu trên cơ sở xem xét mặt bằng còn trống, thời gian thuê, giá thị trường.

§  Theo dõi và quản lý các khoản thanh toán

§  Kiểm soát kế hoạch chi phí vận hành tòa nhà hàng năm:

–         Lương nhân viên;

–         Chi phí hành chánh văn phòng;

–         Chi phí đầu tư hàng năm (CAPEX);

–         Chi phí vận hành toàn tòa nhà hàng năm (OPEX).

§  Hệ thống báo cáo: doanh thu, chi phí, thanh toán;

§  Phân tích rủi ro tài chính.

05

IV.  NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

§  Công tác chăm sóc khách hàng:

–         Thông tin trao đổi với khách hàng;

–         Ghi nhận những yêu cầu từ khách hàng;

–         Phối hợp Chủ đầu tư/PM/M&E để đề ra giải pháp giải quyết hợp lý;

–         Theo dõi sự hài lòng của khách thuê, xác nhận những quan tâm của khách thuê và đánh giá những dịch vụ cung cấp.

§  Quản lý hợp đồng khách thuê:

–         Lập hồ sơ quản lý hợp đồngkhách thuê;

–         Kế hoạch làm việc với khách hàng, Lập hồ sơ theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng;

–         Theo dõi việc thanh toán của khách hàng;

§  Sổ tay khách hàng, hướng dẫn trang trí nội thất

06

V.                    NHÓM KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO

§  Công tác bảo vệ an ninh trật tự

§  Công tác giám sát tòa nhà

§  Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công cộng trong tòa nhà

§  Kế hoạch quản lý rủi ro:

–         Rủi ro nội bộ; Khách thuê không tuân thủ việc thanh toán

–         Phòng ngừa các sự cố thiết bị kỹ thuật;

–         Phương án phản ứng trong trường hợp khẩn cấp.

07VI.      THỰC HÀNH THAM QUAN MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÒA NHÀ
08

VII.  BÁO CÁO THẢO LUẬN CUỐI KHÓA

Học viên nghiên cứu áp dụng một trong những đề tài có liên quan nhằm mục đích nâng cao kiến thức và ứng dụng trong công việc thực tiễn.

 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo
 • BAN GIẢNG VIÊN:

  §  ThS Phạm Xuân Lãng        

  §  LS ThS Lê Minh Nhựt

  §  KS Nguyễn Duy Tân

  §  KS Phạm Văn Đức

  §  KS Lê Anh Hoàng

   

  §  KS Phan Gia Khánh

  §  KS Võ Thoại Quyên

  §  KS Nguyễn Hồng Thanh

  §  KS Nguyễn Văn Đậu

 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

Bắt đầu thành công lớn của bạn bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

Hotline: 08.1347.2222

cảm nhận học viên

Đơn vị Đối tÁC

Contact Me on Zalo