Khóa học Quản lý vận hành chung cư

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

tại sao bạn tham dự khóa học này

 • Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà, nhà chung cư, khu thương mại phức hợp là một lĩnh vực đòi hỏi phải có tính chuyên nghiệp cao.
 • Phần lớn ở các văn phòng, trụ sở công tác quản lý hệ thống nhà chung cư và dịch vụ tiện ích lại do Phòng Hành chính – Quản trị đảm nhiệm, đội ngũ cán bộ hầu hết lại là kiêm nhiệm hoặc chưa có nghiệp vụ ở lĩnh vực này.
 • Kết hợp với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tòa nhà, tổ chức khóa học Quản lý hệ thống M&E và kỹ thuật tòa nhà.

Với mục đích giúp cho các cá nhân cũng như tổ chức cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Trung tâm CPA là một trong những đơn vị đào tạo đầu tiên được Bộ Xây dựng công nhận, tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư dành cho thành viên ban quản lý & ban quản trị chung cư.

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Chương trình đào tạo xoay quanh 07 chuyên đề mà cán bộ – chuyên viên quản lý vận hành chung cư phải thực hiện, bao gồm:

I Phần Kiến thức cơ sở

 • Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư
 • Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

II Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

 • Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư
 • Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư
 • Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);
 • Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải
 • Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Học viên nắm vững nghiệp vụ quản lý kỹ thuật để vận hành hoàn hảo các tòa nhà cao ốc như:

 • Kiến thức cơ sở
 • Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư
 • Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);
 • Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư
 • Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải
 • Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

HỌC PHÍ

3.500.000đ/học viên
(Liên hệ ngay: 08.1347.2222 để nhận học phí Ưu đãi tốt nhất khi đăng ký)

THỜI GIAN

Khai giảng: 15/04/2024
Thời gian: Tối thứ 3-5 (2-4-6)
Tối từ 18h00 đến 21h00
Thời lượng: 01 tháng

HỌC TẠI

Số 04, Tú Xương, P.7, Quận 3

CHỨNG CHỈ

Sau khi Kết thúc được Cấp chứng chỉ:
Quản lý vận hành chung cư
(Theo thông tư 10/TT-BXD)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

STTNội dung
 I.     Phần 1: Kiến thức cơ sở
01Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

–      Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư

–      Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

–      Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư

02Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư

–      Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

 II.   Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
03Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

–      Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư

–      Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung

–      Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–      Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư

–      Hướng dẫ việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

–      Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư

–      Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư

04Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió)

05Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

–      Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ

06Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

–      Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn

07Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

–      Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư

–      Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)

–      Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh

–            Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị

08Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

–      Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm

–      Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)

–            Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

09Thực hành tại Ban QLTN
 • Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng
 • Cán bộ, nhân viên các bộ phận: xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư.
 • Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.
 • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu
 • Các chuyên gia kỹ thuật nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà.
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

Bắt đầu thành công lớn của bạn bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

Hotline: 08.1347.2222

cảm nhận học viên

Đơn vị Đối tÁC

Contact Me on Zalo