Lịch Khai Giảng

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

TT

Tên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Thời gian Đào tạo

01

Khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng (doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp)

5 tuần

02

Giám đốc điều hành (Bồi dưỡng kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo)

8 – 10 tuần

03

Phân tích quản trị tài chính (CFO ứng dụng)

4 – 5 tuần

04

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc sản xuất, quản đốc sản xuất

5 tuần

05

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và marketing

4 ngày

06

Kỹ năng tổ chức công việc, lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hiệu quả

2 ngày

07

Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ và kỹ năng soạn thảo văn bản

3 tuần

08

 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thuế và kỹ năng lập báo cáo thuế

2 ngày

09

Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp

2 ngày

10

Pháp luật về hợp đồng – giải quyết tranh chấp hợp đồng

2 ngày

11

Kỹ năng bán hàng sử dụng mạng internet (bán hàng online, thương mại điện tử) – Digital marketing

2 ngày

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng (Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Chỉ huy trưởng công trường; Đo bóc khối lượng  và lập dự toán công trình; An toàn lao động…)

4 – 5 tuần

13

Quản lý hợp đồng xây dựng theo điều kiện Fidic và Việt Nam

2 ngày

14

Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình

2 ngày

15

Kỹ năng ứng dụng Ms project trong QLDA

4 ngày

16

Tập huấn Thông tư 70/2019/TT-BTC về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngân sách cấp xã và kế toán ngân sách. Chương trình bồi dưỡng kiến thức kế toán- tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn dành cho chủ tài khoản và kế toán xã, phường, thị trấn.

1,5 ngày

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát cộng đồng các dự án đầu tư xây dựng công trình, kiến thức và kỹ năng quản lí đô thị

2 ngày

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán – tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp đã thực hiện cơ chế tự chủ

2 ngày

19

Bồi dưỡng phương pháp hiệu quả để thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC-KPIs trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

4 ngày

20

Quản trị nguồn nhân lực (Giám đốc nhân sự)

3 – 4 tuần

21

Giám đốc kinh doanh (giám đốc marketing và bán hàng)

3 tuần

22

Chuyên viên kế toán

6 – 7 tuần

23

Quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

2 ngày

24

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

2 tuần

25

Các khóa học theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác

 Liên Hệ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ:

DOWNLOAD FILE

Các thành tựu trung tâm

Ở đây bạn có thể xem lại một số số liệu thống kê về Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ – CPA của chúng tôi

Số lượt truy cập website
Tổng số lớp đã mở
Học viên đã đăng ký

GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO

  • Hơn 100 giảng viên là các doanh nhân uy tín, diễn giả, chuyên gia hàng đầu trực tiếp tham gia giảng dạy.
  • Hơn 65.000 học viên là các Giám đốc, nhà quản lý, chuyên viên đã tin tưởng đồng hành hơn 10 năm qua.
  • Cung cấp chương trình huấn luyện chuyên biệt được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

cảm nhận học viên

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

Đơn vị Đối tÁC

Contact Me on Zalo