Khóa học Quản lý dự án

Đăng ký online

Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

Chất lượng cao

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

Đăng ký ngay

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

tại sao bạn tham dự khóa học này

 • Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định về việc cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình..

  Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhằm thực hiện những quy định của Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khóa học “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”

Chương trình Quản lý dự án được tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng điều kiện năng lực tổ chức và cá nhân hành nghề trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trường Đại học, tập đoàn, công ty lớn trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.

Bạn sẽ học những gì?

Ý tưởng hợp lý

Kỹ năng văn phòng

Tiếp thị xã hội

Quản trị tài chính

Kinh doanh tài chính

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Quản lý dự án đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, điều này có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu của dự án.

Nhằm thực hiện những quy định của Bộ Xây dựng, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. HCM tổ chức khóa học Quản lý dự án đầu tư xây dựng với một số thông tin chi tiết như sau

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Khóa học được thiết kế theo hướng ứng dụng, học viên tham dự đầy đủ các buổi lên lớp trên tinh thần thảo luận chuyên đề, kỳ vọng đạt được kiến thức và kỹ năng:

 • Năng lực tư duy: Kiến thức cơ bản và khả năng quản trị của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai trong tình thế luôn thay đổi, thị trường biến động;
 • Kiến thức quản trị: Đầu tư, tài chính, kế toán, chi phí, nhân sự, sản xuất kinh doanh, bán hàng, tiếp thị;
 • Kỹ năng điều hành: Lãnh đạo và ra quyết định, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, điều hành cuộc họp, kỹ năng thuyết trình, giải quyết xung đột, quan hệ và chăm sóc khách hàng, và quan hệ công chúng (PR).

HỌC PHÍ

1.500.000đ/học viên

THỜI GIAN

Khai giảng: 10/01/2024
Thời gian: Mỗi tuần học vào Tối thứ 2-4-6
Tối từ 18h00 đến 21h00

HỌC TẠI

Số 04, Tú Xương, P.7, Quận 3

CHỨNG CHỈ

Sau khi Kết thúc được Cấp nhận hoàn thành khóa học
(Theo thông tư BXD)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

QUẢN LÝ DỰ ÁN

STTNội dungSố

tiết

Ban giảng viên
01Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung

·         Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT

·         Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCT

·         Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ,  quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

·       Các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCT

02KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

02Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư XDCT

·         Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT

·         Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Thiết kế xây dựng công trình

·         Giấy phép xây dựng

·         Quản lý thi công xây dựng công trình

·                  Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng

·                  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

·                  Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

10KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

03Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

·         Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

–                  Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

–                  Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

–                  Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

–                                                 Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

 

04

KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

04Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·         Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

·         Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

·         Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

·         Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

·         Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

·         Xử lý tranh chấp hợp đồng

04KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

05Quản lý tiến độ dự án đầu tư XDCT

·         Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án

·         Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án

·         Lập, phê duyệt tiến độ của dự án

·         Quản lý tiến độ của dự án

04Ths Phạm Sanh

Ths Trần Thúc Tài

 

06Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

·         Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

·         Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng

·         Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)

·          Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

·         Lập kế hoạch quản lý chất lượng

·         Lập hệ thống quản lý chất lượng

·         Các biện pháp đảm bảo chất lượng

·         Các biện pháp kiểm soát chất lượng

08Ths Phạm Sanh

Ths Trần Thúc Tài

 

07Quản lý chi phí dự án.

·                  Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XDCT

·                  Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Lập tổng mức đầu tư

·         Lập dự toán xây dựng công trình

·         Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

·         Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

08Ths Phạm Sanh

Ths Trần Thúc Tài

 

08Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

·         Quyền và trách nhiệm của các bên trong quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·         Kế hoạch quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

·         Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

·         Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

·         Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

·         Lập kế hoạch quản lý rủi ro

·         Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro

·         Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

04Ths Phạm Sanh

Ths Trần Thúc Tài

 

09Thanh quyết toán vốn đầu tư

·         Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

·         Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

·         Tạm ứng vốn đầu tư

·         Thanh toán khối lượng hoàn thành;

·         Quy trình, thủ tục thanh toán

·         Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

·         Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

·         Khái niệm và phân loại quyết toán

·         Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

·         Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

·         Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

·         Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu

04KS Vương Hoàng Thanh

Ths Nguyễn Hồng Thanh

 

10Kiểm tra cuối khóa  
 Tổng cộng48 
 • Cán bộ – Chuyên viên quản lý dự án; Cán bộ điều hành doanh nghiệp xây dựng, Ban QLDA, Chuyên viên làm việc cho các chủ đầu tư … có trình độ từ trung cấp trở lên. Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có định hướng làm việc tại các lĩnh vực có liên quan đến dự án.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
 • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia cao cấp từ các trương Đại học, tập đoàn, công ty sản xuất – kinh doanh – dịch vụ trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy.
 • Đây là các chuyên gia có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, truyền thông và quảng cáo tiếp thị.
 •  
 • Áp dụng tình huống thực tế ngay trong lớp học: Học viên sẽ tiếp cận ngay công việc thực tế ngay trong lớp học, các bài thực hành là các tình huống thực tế mà doanh nghiệp đang triển khai.
 • Phát huy tư duy giải quyết vấn đề: Học viên được đặt trong một tình huống có tính thử thách để từ đó tìm cách giải quyết vấn đề thông qua các kiến thức và kỹ năng đã được học.
 • Sử dụng công nghệ hiện đại: Với hệ thống việc trang bị hiện đại kết hợp phương tiện dạy học mới sẽ giúp học viên phát huy hiệu quả ý tưởng sáng tạo.

Bắt đầu thành công lớn của bạn bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.

Chúng tôi rất vui được hổ trợ bạn !

Hotline: 08.1347.2222

cảm nhận học viên

Đơn vị Đối tÁC

Contact Me on Zalo